FANDOM


/*
 * Przykład parsera zstępującego w C.
 * Program wykonuje podstawowe działania na liczbach całkowitych:
 * Założona gramatyka w notacji BNF:
 * <wyrażenie> ::= <składnik> | 
 *	<wyrażenie> '+' <składnik> |
 * 	<wyrażenie> '-' <składnik>
 * <składnik> ::= <czynnik> |
 * 	<składnik> '*' <czynnik> |
 * 	<składnik> '/' <czynnik>
 * <czynnik> ::= <liczba> | '(' <wyrażenie> ')'
 * <liczba> ::= <cyfra> | <liczba> <cyfra>
 * <cyfra> ::= '0' | ... | '9'
 *
 * Dla przejrzystości pominięto obsługę błędów.
 * 
 * Autor: Łukasz Mielicki
 * Data: 04.09.2006
 */
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

char nextc;    /* Tutaj jest zawsze nastepny znak. */

int wyrazenie(void);

int cyfra(void) {
  int val;
  val = nextc - '0';
  nextc = getchar();
  return val;
}

int liczba(void) {
  int val = 0;
  while (isdigit(nextc)) {
    val *= 10;
    val += cyfra();
  }
  return val;
}

int czynnik(void) {
  int val;
  if (nextc == '(') {
    nextc = getchar();
    val = wyrazenie();
    nextc = getchar();	/* ')' */
  } else {
    val = liczba();
  }
  return val;
}

int skladnik(void) {
  int val;
  val = czynnik();
  while (nextc == '*' || nextc == '/') {
    if (nextc == '*') {
      nextc = getchar();
      val *= czynnik();
    } else {  /* nextc == '/' */
      nextc = getchar();
      val /= czynnik();
    }
  }
  return val;
}

int wyrazenie(void) {
  int val;
  val = skladnik();
  while (nextc == '+' || nextc == '-') {
    if (nextc == '+') {
      nextc = getchar();
      val += skladnik();
    } else {  /* nextc == '-' */
      nextc = getchar();
      val -= skladnik();
    }
  }
  return val;
}

int main(void) {
  int val;
  nextc = getchar();
  val = wyrazenie();
  printf(" = %d\n", val);
  return 0;
}
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.